Charlotte Massa Zenith Optimedia
Strategic Media Planner